Výmena stúpačiek vody, plynu, kúrenia, kanalizácie a vzduchotechniky

Stúpacie rozvody, ich výmena, čiastkové opravy a prvomontáže.


Stúpacie rozvody, ich výmena, čiastkové opravy a prvomontáže.

Stúpacie rozvody, zjednodušene stupačky, zásobujú médiami jednotlivé priestory. Za stupačky sa považujú rozvody od prípojky na ležatú časť rozvodov až po pripojenie na merania alebo priamy odber v konkrétnom priestore. V bytových domoch ide ešte o spoločné zariadenie domu. Stupačka často končí až na streche objektu napríklad odvetrávacou hlavicou.

Príklad realizácie :

  • stúpacích rozvodov SV, TUV, cirkulácie TUV v plasthliníkovom materiály UPONOR
  • stúpacích rozvodov plynu v materiály VIEGA Profipress G,
  • stúpacích rozvodov kanalizácie v materiály UPONOR Decibel,
  • stúpacích rozvodov vzduchotechniky SPIRO potrubie s inštaláciou ventilačných hlavíc LOMANCO.

Pred realizáciou sú jasne viditeľné opotrebenia vplyvom korózie a starej izolácie. V priestoroch je vlhko, často zatečené z porúcha  nie je možné údržiavať tam trvalý poriadok. Záťaž na zariadenia je teda vysoká a zvládnu ju len moderné materiály.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po realizácii je stav radikálne iný. Inštalácia zvládne dlhodobo aj nie celkom ideálne podmienky.