Kontakt

Konateľ spoločnosti


Obchodná činnosť, ponuky


Príprava stavieb


Zmluvy a pohľadávky


Účtovníctvo a mzdy


Fakturácia