• Revízie.
    Opravy.
    Rekonštrukcie

    Non-stop havarijná služba

PRE VAŠE POHODLIE

24/7

V spoločnosti MODACO s.r.o. vám zabezpečíme nepretržitú, dvadsaťštyri hodinovú, poruchovú službu. Spolupracujeme predovšetkým so správcami bytov a nebytových priestorov, s ktorými udržiavame dlhoročné spolupráce.

SLUŽBY PRE SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov zabezpečujeme služby spojené s užívaním a prevádzkou domu. Tieto služby spočívajú najmä v zabezpečení bezproblémovosti pri dodávke vody, plynu, elektrickej energii, ako aj správnej funkcii kanalizácie alebo ústredného kúrenia. Zabezpečujeme aj nepretržitú havarijnú službu.

SLUŽBY PRE SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV

SLUŽBY PRE FYZICKÉ OSOBY

Netečie vám voda, neodteká kanalizácia alebo nefunguje kúrenie? Pre domy a bytové priestory poskytujeme širokú škálu služieb od poruchovej služby až po opravy a rekonštrukcie na systémoch kanalizácie, kúrenia, prívodu vody, plynu alebo elektriny. Poskytujeme aj predaj a servis vykurovacích technológií a klimatizácií.

SLUŽBY PRE FYZICKÉ OSOBY

Kto sme?

MODACO s.r.o.

Ako sme vznikli?

Firma MODACO vznikla v roku 1993. O dva roky neskôr, v roku 1995 sa transformovala na MODACO s.r.o. Spoločnosť bola založená za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nosnou činnosťou boli odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových a tlakových zariadení a poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce.

Čomu sa venujeme?

Od roku 2000 poskytujeme dvadsaťštyri hodinovú poruchovú službu. Okrem toho sa venujeme prevádzke, starostlivosti a servisu kotolní a údržbe vykurovacej techniky. Realizujeme aj revízie vyhradených technických zariadení, opravy a rekonštrukcie vodovodných, kanalizačných, plynových potrubí, ústredného kúrenia aj elektroinštalácií.

Klientska zóna

Vstúpte do klientskej zóny. Systému pre rýchlu a jednoduchú komunikáciu s technikom.

Servis kotlov

Predíďte trvalému poškodeniu vášho kotla pravidelným servisom

VIAC

Predaj

Vykurovacej techniky

Poskytujeme nielen predaj, ale aj montáž a servis vykurovacej techniky a klimatizácií. Vyberte si z obrovskej ponuky od svetových výrobcov.