• alt
    Inštalatérstvo, metrológia, servis, obchodná činnosť

    KOMPLEXNÉ MONTÁŽNO -
    SERVISNÉ SLUŽBY

    Všetko pre vodu, plyn, kúrenie, kanalizáciu a elektro, merače vody a tepla, odstraňovanie havarijných stavov, revízie a servis vykurovacej techniky, predaj a montáž celého sortimentu.
    Zavolajte nás
a

Inštalačné práce

Prvomontáže a výmeny rozvodov, rekonštrukcie aj cez ŠFRB a lokálne aj generálne opravy.

a

Domové kotolne

Ponúkame obsluhu a prevádzku kotolne našim kuričom vrátane servisu, revízií a prípravy nákladov pre rozpočet odberateľom.

a

Meranie spotreby vody a tepla

Montáže a servis meračov vody a tepla, PRVN a celých systémov vrátane rádiového zberu dát.

a

Kotle a bojlery v domoch

Ponúkame predaj, montáž a servis vrátane revízií kotlov a bojlerov na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.

a

Revízie technických zariadení

Revízií vyhradených technických zariadení plyn, tlak, elektro, chladenie a klimatizácia.

a

Zmluvná havarijná služba

Zabezpečenie havarijných stavov 24/7 v oblastiach voda, plyn, kúrenie, kanalizácia, elektroinštalácie.

Niečo o našej spoločnosti

Obchodná značka MODACO vznikla v roku 1993. Spoločnosť bola založená za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nosnou činnosťou boli odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových a tlakových zariadení, priemyselného chladenia a poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce.

Spoločnosť sa za takmer 30 ročnú históriu rozvinula na dodávateľa všetkých služieb, spojených s technickými zariadeniami budov. V našom portfóliu nájdete všetko od meračov vody či tepla, cez rozvody médií až po vykurovaciu a chladiacu techniku. Vieme Vám produkty predať, namontovať ich, starať sa o ne počas ich životnosti, revidovať ich, odborne ich obsluhovať ako aj vanrhovať optimalizácie, zlepšenia a modernizáciu.

Zistiť viac
a