Výmena ležatých rozvodov vody, plynu, kúrenia, kanalizácie a vzduchotechniky

Ležaté rozvody, ich výmena, čiastkové opravy a prvomontáže.


Ležaté rozvody, ich výmena, čiastkové opravy a prvomontáže.

Ležaté rozvody, zásobujú médiami stúpačky od hlavných prípojov. Za ležaté rozvody sa považujú rozvody od prípojky na päte objektu až po pripojenie stúpacích rozvodov. V bytových domoch ide ešte o spoločné zariadenie domu. 

Príklad realizácie :

  • stúpacích rozvodov SV, TUV, cirkulácie TUV v plasthliníkovom materiály UPONOR
  • stúpacích rozvodov plynu v materiály VIEGA Profipress G,
  • stúpacích rozvodov kanalizácie v materiály UPONOR Decibel,