JUDr. Jozef Štora

Člen vedenia spoločnosti


Zakladateľ spoločnosti. V roku 1993 založil obchodnú značku MODACO.

Dosiahnuté vzdelanie

- dosiahol technické vzdelanie ns SPŠ chemickej v odbore chemická technológia, štúdium ukončil maturitnou skúškou
- dosiahol odborné vzdelanie ako revízny technik plynových a tlakových zariadení a zariadení priemyselného chladenia
- dosiahol doplnkové vzdelanie ako lektor špeciálnych profesií pre vzdelávanie v oblasti BOZP, vykurovani, chladenia a prevádzky SV a TÚV
- dosiahol odborné vzdelanie na katedre práva, štúdium ukončil rigoróznou skúškou
- dosiahol doplnkové vzdelanie ako správca bytov a nebytovýh priestorov licenčnou skúškou

Publikácie
- Rasové zákonodárstvo v komparácii s aktuálno uprávnou úpravou ľudských práv a slobôd
- 20 otázok rozpočtového práva
- Vývoj trestného práva na území Slovenska do roku 1950
- Kúpno predajná zmluva podľa rímsko-právnej a občiansko-právnej úpravy

Kontakt 

j.stora@modaco.sk