Pre správcov

Úhrady ktorých služieb spadajú pod spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ktoré si hradí majiteľ bytu?

Fakturácia na fond opráv spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa realizuje v prípade, že porucha nastane v spoločnej časti domu. Všetky ostatné poruchy si hradí majiteľ.

Prečo je potrebné, aby zástupcovia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov vlastnili kompletné zoznamy vlastníkov, doplnené o aktuálne kontaktné údaje?
Ako často je potrebné robiť servis (revíziu) kotla?

V rámci záruky je potrebné ho vykonať jedenkrát ročne. V pozáručnej dobe sa odporúča vykonávať servis kotla taktiež jedenkrát ročne.

Prečo je potrebné robiť servis (revíziu) kotla jedenkrát ročne aj v pozáručnej dobe?

Kotol je takmer vždy jediným zdrojom tepla. Pri nábehu na vykurovaciu sezónu (september - október) sa tieto vykurovacie zdroje začínajú kaziť. V takomto období sú servisní technici vyťažení. Na opravu je častokrát potrebné čakať po dobu 7-10 dní. Práve preto sa odporúča robiť jeho servis (revíziu) jedenkrát ročne aj po záručnej dobe.

Ako postupovať v prípade, že je v dôsledku poruchy v jednom byte odstavený prísun vody pre celý obytný dom?

Správca alebo zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov zistí kontakt na majiteľa. Zabezpečí sprístupnenie priestoru. V kritických situáciách je možné prostredníctvom polície kontaktovať mobilného operátora, ktorý poskytne žiadané telefónne číslo alebo za asistencie polície otvoriť vstupné dvere do priestoru, ktoré budú po odstránení poruchy opätovne zapečatené.

Pre fyzické osoby

Ktoré služby hradí majiteľ bytu a ktoré spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov?

Všetky poruchy nachádzajúce sa v spoločnej časti domu sa financujú z fondu opráv a údržby. Ostatné poruchy, vzniknuté za dverami bytu, financuje majiteľ v hotovosti priamo na mieste.

Za aký dlhý čas po ohlásení poruchy príde technik?
Ako mám reagovať, keď po príchode domov zistím, že nefunguje elektrina alebo voda?
Ako sa postupuje v situácii, keď bol v dôsledku poruchy v jednom byte odstavený prísun vody pre celý obytný dom?
Ako často je potrebné meniť bytové vodomery?
Koho môžem kontaktovať v prípade, že mi prestala tiecť teplá voda alebo fungovať radiátor?